Auto używane

Zwiększenie ilości pojazdów przypadających na jednego Polaka wydać przede wszystkim po korkujących się ulicach w dużych aglomeracjach miejskich, a także braku wystarczających ilości miejsc parkingowych w miejscowościach turystycznych. Nic więc dziwnego, że przedstawiciele samorządów lokalnych coraz częściej starają się przekonać swoich mieszkańców do korzystania z komunikacji miejskiej, aby odciążyć swoje miejscowości. Na polskich drogach przodują …